Friluftslivets år 2021 i Dalarna

Luften är fri – Friluftslivets år 2021 handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv. Länsstyrelsen deltar i projektet på flera olika sätt, bland annat genom #landshövdingestafetten och att samverka med olika aktörer. På denna sida hittar du kunskapsunderlag och mer information.

Länsstyrelsen i Dalarnas län kommer under året att jobba med tre olika teman som kopplar ihop friluftsliv med den sociala hållbarhetsdimensionen av Agenda 2030. Sidan uppdateras allt eftersom material kring dessa teman tas fram.

  • Friluftsliv och barn (se filmen längre ner på denna sida)
  • Friluftsliv och tillgänglighet
  • Friluftsliv och integration

Landshövdingestafetten

Inför Sveriges första Friluftslivets år 2021 har landshövdingen i Uppsala län, Göran Enander, bjudit in landshövdingekollegor på länsstyrelserna runt om i landet att delta i en landshövdingestafett genom att genomföra en eller flera friluftslivsaktiviteter i sitt län.

Syftet med landshövdingestafetten är att uppmärksamma Friluftslivets år, friluftslivets betydelse för folkhälsa och de friluftspolitiska målen.

Med aktiviteter över hela Sverige och under hela året vill länsstyrelserna i samtliga 21 län synliggöra de stora stora variationerna av fina natur- och kulturområden med möjlighet att utöva friluftsliv i året om, den stora bredden av friluftsaktiviteter med fokus på det hållbara, enkla och tätortsnära friluftslivet samt att friluftsliv kan utövas av alla.

Stafetten invigdes under Friluftslivets års invigningsvecka i januari (16 till 24/1) och aktiviteterna genomförs runt om i landet under hela året.

Följ stafetten i sociala medier över hela landet under #landshövdingestafetten och på denna sida.

Film om friluftsliv och barn

Beställ vykort om allemansrätten, årskurs 4-6 i Dalarna

Låt eleverna skriva vykort för att lära om allemansrätten. Med vykorten kommer en lärarhandledning om allemansrätten. Så länge lagret räcker så sänder vi vykort till årskurserna 4-6 i Dalarna. Vi står inte för portot till vykorten.

Vykort med tecknade motiv

Beställ vykorten här

Kontakt

Henny Sahlin

Friluftslivssamordnare

Gittan Matsson

Biträdande friluftssamordnare