Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • Hållbar utveckling i hela landet.
  • Att skapa tillväxt och sysselsättning.
  • Att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
  • Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
  • Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Du kan läsa mer om livsmedelsstrategin på regeringens webbplats.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Dalarnas regionala livsmedelsstrategi, bildmapp med olika samverkansorgan och projekt som samverkar.

Dalarnas livsmedelsstrategi – Mer värden med mat från Dalarna

Dalarnas livsmedelsstrategi är framtagen i samverkan av Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna och LRF Dalarna. Strategin visar länets prioriteringar för att nå den övergripande målsättningen till år 2030.

Strategins övergripande mål: Med konkurrenskraftiga företag och hållbara metoder ska livsmedelsproduktionen i länet öka och ge smakrika och hälsosamma livsmedel som skapar sysselsättning, hållbar tillväxt och en levande landsbygd för nuvarande och kommande generationer i hela Dalarna.

Länsspecifika mervärden och utvecklingsområden har pekats ut vilka alla tillsammans eller var och en för sig kan bidra till en ökad livsmedelsproduktion i Dalarna.

Stärkt livsmedelskedja i Dalarna

Projektet startades under 2019 och pågår till sommaren 2021 och är finansierat av Europeiska jordbruksfonden. Projektet riktar in sig på två av livsmedelsstrategins mervärden, ett starkt livsmedelskluster och etablera ett kompetenscentrum. Detta ska göras genom att samordna och stötta livsmedelsaktörer i länet samt genom att lyfta den offentliga gastronomin och initiera ett matkluster i länet.

Här kan du läsa mer om matklusterinitiativet FRODAlänk till annan webbplats och projektet Offentlig Gastronomi i Dalarnalänk till annan webbplats.

EU flagga med europeiska jordbruksfonden

Kontakt

Anders Carlborg

Processledare Stärkt livsmedelskedja i Dalarna