Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dalarnas landskapsmåltid

En leende kvinna håller upp en tom tallrik. På tallriken syns ett frågetecken.

Länets matkreatörer har bjudits in för att vara med att ta fram Dalarnas landskapsmåltid. Rätten ska vara en nyskapande sammanhållen trerätters måltid, uppbyggd kring lokala råvaror.

Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien, och Kungl. Skogs- och Lantbruks-akademien har tagit initiativ till den här satsningen och vänt sig med frågan om deltagande till landets landshövdingar.

En anledning till satsningen är att Stockholm blivit vald till ”Europas Gastronomiska Huvudstad 2023”, och att landskapsrätterna ska nyttjas för att visa på Sveriges gastronomiska bredd och betydelse för utveckling av gastronomisk turism i Sverige. En tanke som akademierna gärna vill föra fram är att gastronomi inte bara handlar om måltiden i sig, utan om kvaliteten på de råvaror som används, kompositionen av rätterna och den estetiska gestaltningen av måltiden som en helhet. Till skillnad från tidigare initiativ till landskapsrätter har akademierna valt att fokusera på måltiden som en helhet, inklusive dess konstnärliga gestaltning på bordet.

Syftet med de svenska landskapsrätterna är att visa på Sveriges gastronomiska bredd och betydelse för landet. Bakom initiativet står Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien med ambitionen att profilera svenska måltider för att stärka den nationella livsmedelsstrategin och utveckla den gastronomiska turismen i Sverige.

Så utser vi Dalarnas landskapsmåltid

Matkreatörer som arbetar inom restaurang, offentliga kök eller på annat sätt har erfarenhet av matlagning kan under sommaren skicka in sitt förslag på Dalarnas landskapsmåltid till Länsstyrelsen i Dalarnas län. En jury som utses av Länsstyrelsen och består av representanter från olika delar i mat- och livsmedelsnäringarna kommer sedan att utse det bidrag som blir Dalarnas landskapsmåltid.

Två bilder intill varandra. Den ena på majskolvar med sås och kryddor på. Den andra bilden är en knäckebrödpizza. 

Tävlingsinstruktioner

Bidraget ska vara En nyskapad sammanhållen trerätters måltid. Måltiden skall vara uppbyggd kring lokala råvaror, drycker, måltidstraditioner samt artefakter i form av textiler, glas, porslin samt annat som hör till en middagsupplevelse, där njutning är i fokus.

När du skickar in ditt bidrag till oss vill vi att du har med information om:

  • En beskrivning av den/de som tagit fram förslaget och där det framgår erfarenheter och eventuella meriter som matkreatör.
  • En beskrivning av rätten och varför bidraget passar som Dalarnas landskapsmåltid utifrån beskrivningen av vad bidraget ska innehålla som presenterats ovan.
  • En lista på vilka råvaror som ingår i rätten och var de kommer ifrån.
  • Kontaktuppgifter till ansvarig person för bidraget.
  • Vi tar gärna emot eventuella bilder.

 

Vi vill ha ditt bidrag senast den 31 augusti 2022.

Skicka ditt bidrag till landskapsmaltid.dalarna@lansstyrelsen.se

Så hanterar vi dina personuppgifter

En vinnare ska utses

När länsstyrelsen fått in alla bidrag kommer en jury att få provsmaka ett urval av rätterna. Juryn består av representanter från olika delar i mat- och livsmedelsnäringarna. De kommer bedöma rätterna utifrån både smak och utseende samt hur de kan kombineras i en hel måltidsupplevelse.

Vad får vinnaren?

Den som vinner kommer att vid minst tre tillfällen presentera sin landskapsrätt varav en gång i Stockholm. Vinnare får därför 20 000 kronor som ska täcka resor och eventuell logi och övriga omkostnader för dessa tillfällen.

Självklart kommer vi även att framhäva matkreatörerna i de sammanhang som måltiden presenteras. Vi kommer vid ett tillfälle lyfta samtliga inkomna bidrag som uppfyller kriterierna i våra kanaler.

Tidplan

Bidragen ska lämnas in senast den 31 augusti. Sedan kommer juryn att bestämma ett vinnande bidrag som presenteras i oktober. Då kommer rätten att provlagas och fotograferas inför kommande presentationer. Rätten kommer sedan presenteras dels under Dalarnas matmässa den 6 oktober Länk till annan webbplats. dels under ”Måltidens dag” den 20 oktober i Stockholm.

I maj 2023 presenteras Dalarnas landskapsmåltid under den gemensamma satsningen på Nya Svenska Landskapsrätter inför ”Stockholm – European Capital of Gastronomy 2023” tillsammans resterande 24 landskapens måltider.

Övergripande tidsplan för Dalarnas landskapsrätter

Tid

Händelse

Juni -
31augusti

Tid för att skicka in sitt bidrag

September

Juryn utser den vinnande landskapsmåltiden

6 oktober

Vinnare och rätten presenteras på Dalarnas matmässa Länk till annan webbplats.

20 oktober

Landskapsmåltiden presenteras inför nationell publik i Stockholm under Måltidens dag

1 jan 2023

Alla landskapens måltider offentliggörs i samband med att Sockholm startar sitt år som Europas Gastronomiska Huvudstad 2023

Maj 2023

Landskapsrätterna presenteras för en internationell publik under evenemanget "Swedish tables of gastronomy" i Stockholm.

Kontakt