Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fäbodveckan 11-16 juli 2022

Bastbergets fäbod omgiven av trägärdsgårdar och en skogsdunge. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Dalarnas museum bjuder tillsammans med Bastbergets fäbodlag in allmänheten till en rad olika aktiviteter på Bastbergets fäbod i Gagnefs kommun den 11–16 juli 2022. Fäbodens kulturarv med bland annat timmerhantverk, slåtter, slöjd, hantverksmässiga mejeriprodukter, immateriellt kulturarv, biologiska värden och mycket mer kommer att belysas i kurser, workshops, vandringar och föredrag.

Fäbodplatser är karaktäristiska natur- och kulturmiljöer, starkt präglade av människor och kreatur. De bär stora biologiska och kulturella värden. Praktisk tillämpning av traditionella metoder är en förutsättning för fäbodarnas bevarande in i framtiden.

Fäbodens kulturarv med bland annat timmerhantverk, slåtter, slöjd, hantverksmässiga mejeriprodukter, immateriellt kulturarv, biologiska värden och mycket mer kommer att belysas i kurser, workshops, vandringar och föredrag.

Fäbodveckan genomförs i samarbete med flera aktörer, bland andra Dalarnas fäbodbrukarförening, Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, Dalarnas Fornminnes- och hembygdsförbund och Gagnefs kommun.

Utskriftsbart program för samtliga aktiviteter under Fäbodvecka 11-16 juli, pdf Pdf, 2.9 MB.

Program och kurser

Här följer en sammanfattning av vad som pågår under veckan. Mer utförlig information om evenemangen hittar du under respektive dag lite längre ned.

Pågår hela veckan
Kurs i timmerhusvård - Greta Wargs hölada. Länk till annan webbplats.
Besök en timmerrenovering.
Djuren, fäbodlivet och mjölkförädling.
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) & Dalarnas fäbodbrukarförening (DFBF).

Måndag 11 juli
Biologiskt kulturarv vid fäbodar.
Områdesbestämmelser.
Fäboddrift och rovdjur.

Tisdag 12 juli
Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund (DFHF)

Onsdag 13 juli
1300-talsladan.
Lavar på lador och annat som lever i, på och kring kulturved.

Torsdag 14 juli
Kurs - Lieslåtter med knacklie Länk till annan webbplats.
Demo – Lieslåtter och slipning av lien.
Riksintresse för kulturmiljövården.

Fredag 15 juli
Kurs - Hässjning av ängshö samt byte av trasiga räfständer på träräfsa. Länk till annan webbplats.
Ängar och ängssvampar.
Fäbodvisning Fäbodar, poesi, eldsjälar och fjällkon Tjärna.

Lördag 16 juli
Kurs - Slöjd på fäboden- sy en fäbodväska Länk till annan webbplats.

Timmerhusvård - Greta Wargs hölada

Timmerman Stefan Östberg håller byggnadsvårdskurs hela veckan. Kursen vänder sig till personer i Dalarna som äger en äldre ekonomibyggnad i timmer i behov av renovering. Under kursen får man lära sig hur man riktar upp och säkrar en timmerbyggnad, hur man byter golv och syll och hur man gör timmerlagningar.

Kursen är fullbokad, det går att ställa sig på reservlista vid återbud.
Kurs i timmerhusvård - Greta Wargs hölada.

Besök en timmerrenovering

Ni som inte deltar i timmerkursen är varmt välkomna att komma och kika på arbetet och snacka byggnadsvård med oss på Länsstyrelsen Dalarna och Dalarnas museum.

Plats: Greta Wargs lada
När: måndag 11-fredag 15 juli, kl. 10 – 14

Djuren, fäbodlivet och mjölkförädling

Bastberget har lång och obruten tradition av fäboddrift. Folk har bufört djuren till Bastberget ända sedan Gustaf Vasa var kung, och säkert innan det. Sedan dess har mycket förändrats, men djuren går fortfarande på skogen och kommer hem på kvällen för att mjölkas. Idag turas åtta familjer om att ansvara för djuren och förädla mjölken. Är du nyfiken på hur arbetet ser ut idag är du välkommen att ställa frågor till familjen som ansvarar för djuren under veckan.

Plats: Bastbergets fäbod
När: Dagligen

Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) & Dalarnas fäbodbrukarförening (DFBF)

Representanter från förbundet och fäbodbrukarföreningen finns på plats och berättar om och visar upp sin verksamhet. Bland annat arbetet med att lyfta upp fäbodbruket på UNESCO:s världsarvslista över immateriellt kulturarv och mycket, mycket mer.

Plats: Längs vägen vid Jönstäkten
När: Dagligen

Biologiskt kulturarv vid fäbodar

Nyfiken på vad biologiskt kulturarv är för något? Följ med Ville Pokela som visar runt kring fäboden och berättar om grönt kulturarv på fäbodar, vad det är och hur man känner igen det biologiska kulturarvet ute i landskapet.

Plats: Samling vid midsommarstången
När: måndag 11 juli kl. 10 och kl. 14

Områdesbestämmelser

Kia Visén, kommunarkitekt vid Gagnefs kommun, informerar om hur områdesbestämmelser används för att skydda bebyggelsemiljön vid Bastbergets fäbod.

Plats: Samling vid midsommarstången
När: måndag 11 juli kl. 15:00 - 16:00

Fäboddrift och rovdjur

Bete på skogen hur fungerar det med rovdjur? Fredrik Perols och Lina Leksell, naturbevakare och vilthandläggare på enheten för vilt berättar om åtgärder man kan göra för att freda fäboddjuren från rovdjur och vilken hjälp man kan få från länsstyrelsen.

Plats: Längs vägen vid Jönstäkten
När: måndag 11 juli kl. 10:00 - 15:00

Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund (DFHF)

Hembygdskonsulent Marina Andersson är på plats och informerar om Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbunds arbete. Det kommer bland annat finnas möjlighet att köpa boken Fäbodlandskap och vallmusik från 2019 och postern Byggnadskultur i Dalarna.

Plats: Längs vägen vid Jönstäkten
När: tisdag 12 juli kl. 10:00 -15:00

1300-talsladan

Timmerman Stefan Östberg visar en hölada, ursprungligen uppförd som långsideshärbre i Ersholen i början av 1300-talet. Stefan berättar även om medeltida timmerhus i övriga Dalarna och om vad som kännetecknar medeltida timring.

Plats: Samling vid midsommarstången
När: onsdag 13 juli, kl. 16 – 17

Lavar på lador och annat som lever i, på och kring kulturved

Ralf Lundmark, Taiga Natur berättar om mångfalden som fäbodens grånade byggnader kan hysa. Från minsta lilla spiklav och illgrön varglav till insekter, fåglar med mera.

Plats: Samling vid midsommarstången
När: onsdag 13 juli kl. 10 och 14

Slåtter med knacklie

Nyfiken på hur en knacklie fungerar? Staffan Lundaahl lär ut hur man får liebladet vasst genom knackning samt lär ut slåttertekniken. Kursen vänder sig både till dig som vill börja slå med knacklie och till dig som redan använder knacklie men vill förbättra din teknik. Knacklieblad krävs för att gå kursen. Har du inget kommer det gå att köpa av kursledaren.

Anmälan senast 12 juli.
länk till anmälan - Slåtter med knacklie Länk till annan webbplats.

Demo – Lieslåtter och slipning av lien

Vill du lära dig att slå med lie och hur du slipar lien så att den blir vass och lättarbetad? Odens Olle Eriksson visar hur och du får chans att prova på.

Plats: Längs vägen vid Jönstäkten
När: torsdag 14 juli

Slåtter kl. 8. 10. 13 och 15. Slipning kl. 9, 11 och 14.

Fornlämningar och arkeologi vid fäbodar

Annika Jeppsson och Helena Günther arkeologer från länsstyrelsens enhet för kulturmiljö och samhällsplanering berättar om fornlämningar som kan finnas vid fäbodar, vad man funnit vid utgrävningar och hur arkeologiska ärenden som rör fäbodar hanteras vid länsstyrelsen.

Plats: Samling vid midsommarstången
När: torsdag 14 juli kl. 10 och kl. 13

Riksintresse för kulturmiljövården

Bastbergets fäbod är klassad som riksintresse för kulturmiljövården. Varför är den det, och vem bestämmer det? Och vad innebär det? Anna Hagland, antikvarie på enheten för kulturmiljö och samhällsplanering, visar runt på fäboden och reder ut begreppen.

Plats: Samling vid midsommarstången
När: torsdag 14 juli kl. 10 och 13.

Hässjning av ängshö

Staffan Lundaahl visar hur man sätter upp en hässja så den håller för väder och vind, hur man hässjar ängshö. Det kommer även att finnas möjlighet att lära sig hur man byter tänder på sin träräfsa, så ta med den!

Anmälan senast 12 juli.
länk till anmälan - Hässjning av ängshö Länk till annan webbplats.

Ängar och ängssvampar

Anders Janols, flerfaldigt prisad för sina insatser för Dalarnas ängar berättar om ängens biologiska mångfald och artrikedomen som uppstått i jakten efter vinterfoder till djuren.

Plats: Längs vägen vid Jönstäkten
När: fredag 15 juli kl. 11 och 14

Fäbodvisning

Följ med Kalles Magnus Karlsson på en visning av fäboden. Han berättar om hur Bastbergets fäbod har brukats genom generationer och visar fägata, vall, byggnaderna, gärdesgård och skogsbetet utanför hägnaden.

Plats: Samling vid midsommarstången
När: fredag 15 juli kl. 13

Fäbodar, poesi, eldsjälar och fjällkon Tjärna

Victoria Törnqvist, författare och fäbodkulla som har tilldelats Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris för att hon med sina böcker om Tjärna sprider kunskap om fäbodlivet, och som 2021 tilldelades ett av Region Dalarnas kulturstipendier för yrkesverksamma kulturutövare, finns på plats och berättar om sin verksamhet. Hennes bok Eldsjälar i utmarken - samtal med fäbodbrukare i Dalarna på 2000-talet gavs ut förra året och är en fin skildring av fäbodbrukare i Dalarna idag.

Plats: Längs vägen vid Jönstäkten
När: fredag 15 juli kl. 10 – 15

Slöjd på fäboden - sy en fäbodväska

Anna-Karin Jobs Arnberg, antikvarie vid Dalarnas museum, visar äldre fäbodväskor ur Dalarnas museums samlingar och ger en workshop i textilslöjd. Detta är ett tillfälle att prova på handsömnad, yllebroderi och flerfärgsvirkning i ditt skapande av en fäbodväska med inspiration från äldre förlagor. Tyger och garn kommer att finnas på plats. Den som vill får givetvis ta med sig egna favoritstuvar och garner att använda.

Anmälan: Senast 7 juli,
länk till anmälan - Slöjd på fäboden Länk till annan webbplats.

Fäbodveckans arrangörer 

Kontakt

Sarah Lagerberg

Projektledare