Medelstora förbränningsanläggningar i Dalarnas län

Här hittar du alla registrerade medelstora förbränningsanläggningar i länet som Länsstyrelsen har tillsynsansvar över.

Mora kommun

Bergkvist Siljan Mora AB

Säte: Mora, Organisationsnummer: 556034-1025, mail@bergkvistsiljan.com

Adress: Siljansågsvägen 67, fastighetsbeteckning, Noret 469:1

Drifttagen: 2019-01-02

Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 17 MW

Verkningsgrad: 90 %

Reningsutrustning: Elfilter

Drifttimmar och genomsnittlig last: 8500 timmar 49 %

Typ av bränsle: Fast biomassa

Anläggningens NACE-kod: C16.101

Borlänge kommun

SSAB EMEA AB, Energicentral 1

Säte: Borlänge

Adress: Siljansvägen, fastighetsbeteckning, Järnverket 1

Drifttagen: 1980-01-01

Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 20 MW

Verkningsgrad: 92 %

Reningsutrustning: Ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last: 1800 timmar, 40 %

Typ av bränsle: Naturgas

Anläggningens NACE-kod: 24.10

SSAB EMEA AB, Ångcentral 2

Säte: Borlänge

Adress: Siljansvägen, fastighetsbeteckning, Järnverket 1

Drifttagen: 1990-01-01

Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 15 MW

Verkningsgrad: 90 %

Reningsutrustning: Ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last: 200 timmar, 50 %

Typ av bränsle: Dieselbrännolja

Anläggningens NACE-kod: 24.10

Kontakt