Medelstora förbränningsanläggningar i Dalarnas län

Här hittar du alla registrerade medelstora förbränningsanläggningar i länet som Länsstyrelsen har tillsynsansvar över.

Avesta kommun

Stora Enso Fors AB

Säte: Fors

Adress: Kopparforsvägen 3, 774 89 Fors

Driftagande: 1974-01-01

Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Verkningsgrad: 86 procent

Reningsutrustning: ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last : 600 timmar 50 procent

Typ av bränsle: Flytande biobränslen

Anläggningens SNI-kod: 17.12

Borlänge kommun

SSAB EMEA AB, Energicentral 1

Säte: Borlänge

Adress: Siljansvägen, fastighetsbeteckning, Järnverket 1

Drifttagen: 1980-01-01

Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 20 MW

Verkningsgrad: 92 procent

Reningsutrustning: Ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last: 1800 timmar, 40 procent

Typ av bränsle: Naturgas

Anläggningens NACE-kod: 24.10

SSAB EMEA AB, Ångcentral 2

Säte: Borlänge

Adress: Siljansvägen, fastighetsbeteckning, Järnverket 1

Drifttagen: 1990-01-01

Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 15 MW

Verkningsgrad: 90 procent

Reningsutrustning: Ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last: 200 timmar, 50 procent

Typ av bränsle: Dieselbrännolja

Anläggningens NACE-kod: 24.10

Falu kommun

Arctic paper Grycksbo AB

Säte: Grycksbo

Adress: Kungsvägen, 780 20 Grycksbo

Driftagande: 1973-01-01

Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 49 MW

Verkningsgrad: 92 procent

Reningsutrustning: elfilter

Drifttimmar och genomsnittlig last: 8 000 timmar 50 procent

Typ av bränsle: Fast biomassa och Flytande biobränslen

Anläggningens SNI-kod: 17122

Hedemora kommun

Grådö Mejeri

Säte: Hedemora

Organisationsnummer: 767800-0238

Adress: Mejerivägen 4, fastighetsbeteckning, Grådö 59:2

Drifttagen: 2023-05-05

Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 12 MW

Verkningsgrad: 92 procent

Reningsutrustning: Elfilter

Drifttimmar och genomsnittlig last: 8500 timmar 50 procent

Typ av bränsle: Fast biomassa

NACE-kod: 10.519

Mora kommun

Bergkvist Siljan Mora AB

Säte: Mora

Adress: Siljansågsvägen 67

SNI-kod: 16.101

Förbränningsdel 1

Drifttagen: 2019-01-02

Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 17 MW

Drifttimmar och genomsnittlig last: 8500 timmar 49 procent

Typ av bränsle: Fast biomassa

Förbränningsdel 3

Drifttagen: 1995-10-01

Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 6 MW

Drifttimmar och genomsnittlig last: 3600 timmar 39 procent

Typ av bränsle: Fast biomassa

Rättvik kommun

Hedlunds Trävaru AB

Säte: Rättvik

Adress: Tappuddsvägen 55

Förbränningsdel 1, P17

Drifttagen: 2017-02-01

Typ av medelstor förbränningsanläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 8 MW

Drifttimmar: 8400 timmar/år

Genomsnittlig last: 70 procent

Typ av bränsle: Fast biomassa

Sektor NACE/SNI-kod: 16101

Förbränningsdel 2, P56

Drifttagen: 1956-01-01

Typ av medelstor förbränningsanläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 5 MW

Drifttimmar: 100 timmar/år

Genomsnittlig last: 20 procent

Typ av bränsle: Fast biomassa

Sektor NACE/SNI-kod: 16101

Förbränningsdel 3, P11

Drifttagen: 2011-01-01

Typ av medelstor förbränningsanläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 2 MW

Drifttimmar: 1 timmar/år

Genomsnittlig last: 50 procent

Typ av bränsle: Fast biomassa

Sektor NACE/SNI-kod: 16101

Förbränningsdel 4, Oljepannan

Drifttagen: 2002-01-01

Typ av medelstor förbränningsanläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 1 MW

Drifttimmar: 1 timmar/år

Genomsnittlig last: 50 procent

Typ av bränsle: Dieselbrännolja

Sektor NACE/SNI-kod: 16101

Värmevärden Siljan AB

Säte: Rättvik
Adress: Dalhallavägen 20

Förbränningsdel: 1

Drifttagen: 2011-01-01
Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning
Effekt: 10 MW
Drifttimmar och genomsnittlig last: 6000 timmar 55%
Typ av bränsle: Fast biomassa

Förbränningsdel: 2

Drifttagen: 1984-01-01
Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning
Effekt: 5
Drifttimmar och genomsnittlig last: 3000 timmar 66%
Typ av bränsle: Fast biomassa

Förbränningsdel: 3

Drifttagen: 1984-01-01
Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning
Effekt: 7
Drifttimmar och genomsnittlig last: 25 timmar 100%
Typ av bränsle: Dieselbrännolja och Flytande biobränslen

Sektor SNI-kod: 35.300

Vansbro kommun

Rågsveden - Sveden trä

Säte: Rågsveden

Adress: Näset 117

Drifttagen: 2012-11-20

Typ av medelstor förbränningsanläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 10MW

Drifttimmar: 7 500 timmar/år

Genomsnittlig last: 54 %

Typ av bränsle: Fast biomassa

Sektor NACE/SNI-kod: 16.101

Älvdalens kommun

Bergkvist Siljan Blyberg AB

Säte: Älvdalen

Adress: Blybergsvilan 8

SNI-kod: 16.101

Förbränningsdel 1

Drifttagen: 2012-09-01

Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 13 MW

Drifttimmar och genomsnittlig last: 8500 timmar 59 procent

Typ av bränsle: Fast biomassa

Förbränningsdel 2

Drifttagen: 2012-09-01

Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt: 9 MW

Drifttimmar och genomsnittlig last: 168 timmar 20 procent

Typ av bränsle: Dieselbrännolja


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss