Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevosolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.

Alla verksamheter som omfattas av Sevosolagen måste anmälas till Länsstyrelsen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen.

Seveso

Namnet Seveso kommer av en allvarlig kemikalieolycka som skedde i orten Seveso i norra Italien 1976.

I Sverige finns ungefär 720 verksamheter (inklusive bergtäkter) som omfattas av Sevesolagen.

Två kravnivåer för Seveso-anläggningar

Det finns två kravnivåer för Seveso-anläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas. Den högre kravnivån innebär dessutom att en säkerhetsrapport ska tas fram.

Gemensamt för båda kravnivåerna är att en information till allmänheten ska tas fram och finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Ämnen som omfattas av Sevesolagen

Det finns en förteckning över ämnena om omfattas av Sevesolagen i bilaga 1 till förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förordning 2015:236 på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Anmälan enligt Sevesolagen

Din anmälan om farliga ämnen i verksamheten ska skickas till Länsstyrelsen. På Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns mer information om anmälan enligt Sevesolagen.

Anmälan enligt Seveso på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Anmälan

Anmälan om åtgärder enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

  1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
  2. Klicka på skicka längst ner
1. Verksamhetsutövare
2. Verksamheten

3. Verksamhetsansvarig
Den e-post du uppger får en bekräftelse på denna anmälan.
4. Farliga ämnen
Behöver du ange fler är tre ämnen, fyll i uppgifterna under punkt 5. Övriga ämnen.
Ämne 1


Ämne 2


Ämne 3


5. Övriga ämnen

6. Aktiviteter som bedrivs i verksamheten

7. Faktorer och omständigheter som kan orsaka en allvarlig kemikalieolycka

8. Samråd

9. Övriga upplysningar


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.

Tillsyn av Sevesolagen

Länsstyrelserna arbetar med tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesolagen. Tillsynen görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten.

Tillsynen gör vi ofta tillsammans med den kommunala räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Här listas våra senast genomförda Seveso-tillsynsbesök med företagsnamn, kommun och datum.

Kommun

Företag

Senaste tillsynsbesök

Kravnivå

Avesta

Outokumpu Stainless AB

2019-05-17

Högre

Avesta

AGA Gas AB

2019-03-19

Högre

Avesta

Svevia AB

2019-06-12

Lägre

Avesta

Skanska Asfalt och Betong AB

2018-10-26

Lägre

Borlänge

Stora Enso Kvarnsvede

2019-11-15

Lägre

Borlänge

SSAB EMEA AB

2019-11-26

Högre

Borlänge

AB Borlänge Energi Bäckelundsverket

2018-11-12

Lägre

Borlänge

AB Borlänge Energi Fågelmyraberget

2018-10-15

Lägre

Borlänge

Svevia AB

2019-06-12

Lägre

Falun

Falu Rödfärg

2019-09-10

Högre

Falun

Falu Energi och Vatten

2018-11-23

Lägre

Falun

NCC Industry AB

2017-09-13

Lägre

Hedemora

Boliden Mineral AB

2019-10-23

Lägre

Leksand

Skanska Asfalt och Betong AB

2018-10-26

Lägre

Leksand

Swerock AB

2017-09-20

Lägre

Ludvika

Impregna AB

2018-08-29

Lägre

Malung-Sälen

Maserfrakt AB

2019-10-16

Lägre

Malung-Sälen

Svevia AB

2019-06-12

Lägre

Malung-Sälen

Gudmundssons Kross och Åkeri AB

2019-10-16

Lägre

Smedjebacken

Ovako Bar

2019-05-22

Högre

Smedjebacken

Swerock AB

2017-09-20

Lägre

 

Kontakt