Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Ansök om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framför allt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till exempel:

  • vattenskyddsområden
  • vattenbesparande åtgärder
  • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
  • investering i ny teknik.

Om bidraget

Bidraget kan som högst vara 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna.

Bidrag får endast ges i enlighet med reglerna för statsstöd och EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Bidrag får inte ges till åtgärder som:

  • har påbörjats innan Länsstyrelsen har beslutat att ge stöd
  • följer av skyldigheter i lag eller annan författning.

Projekttiden är från beviljande, fram till datum för inlämnande av slutrapport senast den 31 oktober 2023.

Ansök om bidrag

Ansökningstiden för 2022 har gått ut.

Sista ansökningsdatum är 22 april 2022.

Ansökan skickas till dalarna@lansstyrelsen.se

Utbetalning och slutrapport

För projekt som beviljats bidrag 2021 är sista dag för att använda utbetalda bidrag och skicka in slutrapport den 31 oktober 2022, om inget annat angetts i beslutet.

För projekt som beviljas 2022–2023 är sista dag för att använda utbetalda bidrag och skicka in slutrapport den 31 oktober 2023, om inget annat anges i beslutet.

Blankett för slutrapportering av projekt som beviljats stöd 2021–2022 Word, 74.5 kB.

Anvisningar till blankett för slutrapportering Pdf, 241.4 kB.

Kontakt