Stöd till solcellsanläggning

Vill du installera solceller? Du kan ansöka om statligt stöd för investeringen.

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Du kan få stöd för upp till 30 procent av investeringskostnaden. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Stöd till solceller - så ansöker du om investeringsstöd på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Vägledning om solceller på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Viktig information om stödet

Länsstyrelsen fattar beslut när det finns pengar att tillgå. Den summa som fanns för stödet under 2018 räckte till ansökningar som kommit till Länsstyrelsen senast i slutet av juni 2018.

Det kom in många nya ansökningar under hösten och kön växer fortfarande. I mars 2019 är det totalt i landet nära 15 000 ansökningar i kön.

Länsstyrelserna har ännu inte tillgång till de pengar som har avsatts för beslut under 2019. Det går idag inte att lämna någon prognos om vilka ärenden i kön som kommer att kunna få ett beslut under året.

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2019-03-14

Ansök om stöd

Företag som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmakt för organisationer på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Kontakt