Publiceringsdatum:

Myndighetsmeddelande: Varning för svaga isar

Varning för mycket svaga isar i Dalarnas län. Allmänheten uppmanas att inte ge sig ut på istäckta sjöar och vattendrag i Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Jönköpings län, Dalarnas län, Värmlands län, Örebros län och Västmanlands län. Det varma vårvädret gör att isarna på sjöar och vattendrag blir svaga och förrädiska och risken för olyckor är stor.

Thin Ice

The general public is urged not to embark on ice-covered lakes and watercourses in Dalarna County, Uppsala County, Stockholm County, Södermanland County, Jönköping County, Värmland County, Västmanland County and Örebro County. The warm spring weather means that the ice on lakes and watercourses is weak and dangerous, and there is a high risk of accidents.

Kontakt