29 jan 2020 klocka 17.00 - 18.30

Informationsmöte: Sök stöd från Klimatklivet

Nu kan du söka pengar från det statliga klimat-investeringsstödet, Klimatklivet. Du kan söka för alla åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Det viktigaste kriteriet är klimatnytta, d.v.s. sparade kg CO2 per investerad krona.

Vem kan söka?
Företag, kommuner, föreningar och organisationer (inte privatpersoner).
Exempel på vad man söka för:

Publika laddstationer för elbilar, biogas-tankställen, biogasproduktion, konvertering från fossilt till förnybart bränsle, återvinning spillvärme, när/fjärrvärme, kretsloppsparker, destruktion av lustgas/restgas, infrastruktur för cykel, omlastningsterminaler m.m.

Vi informerar allmänt om Klimatklivet, om vilka hjälpmedel som finns och svarar på era frågor. Henrik Hansson kommer även att informera kort om Landsbygdsprogrammet och Lars-Erik Liss om företagsstöd hos Region Dalarna. Om ni har en Klimatklivet-ansökan på gång och vill ha konkret hjälp med formuleringar och beräkningar försöker vi ta tid till det på slutet, beroende på hur många det blir. Anmäl gärna detta innan. Annars bokar vi in ett separat tillfälle senare.

Ansökan och mer information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats

Ansökningsverktyget är bara öppet under ansökningsomgångarna. Ansökningsomgångar under 2020 är 10 februari – 10 mars, 5 maj - 28 maj samt 27 augusti -24 september.

Vare sig ni har stora eller små idéer, färdiga ansökningar eller klimatsmarta drömmar VARMT VÄLKOMNA!


VAR: Länsstyrelsen i Dalarnas län, Åsgatan 38 i Falun, lokal Dalarummet.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 jan 2020

Anmäl dig

 

Kontakt