05 dec 2019 klocka 13.00 - 16.00

Utbildning elevskyddsombud i Dalarna

Buller, kränkningar och dålig ventilation är tyvärr vardag för många elever på gymnasiet. Tack vare ett EU-projekt får nu elever i Falun och Borlänge en möjlighet att lära sig om arbetsmiljöarbete och vilken skillnad de kan göra i rollen som elevskyddsombud.

I samarbete med Länsstyrelsen bjuder Sveriges Elevkårer in alla gymnasieskolor i Falun och Borlänge till en kostnadsfri elevskyddsombud-sutbildning.

Under utbildningen kommer deltagarna att få lära sig allt om vad arbetsmiljö är, vad uppdraget som elevskyddsombud innebär och hur de kan vara med och påverka arbetsmiljön på sina skolor.

Syftet med utbildningen är:
-Att deltagarna ska få kunskap om rollen som elevskyddsombud
-Att deltagarna ska få grundlig kunskap om fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt hur en undersökning av arbetsmiljön på skolan bör gå till
-Att deltagarna ska få träffa andra elevskyddsombud och diskutera hur en kan arbeta i denna roll

Länsstyrelsen driver projektet EFFECT4buildings som handlar om att förbättra inomhusmiljön på skolor och andra lokaler i Dalarna, både i befintliga lokaler och vid nybyggnation. Därför genomförs denna utbildning ihop med Sveriges Elevkårer.

Kontaktperson för Länsstyrelsen är Hans Ahlin, 0739-416265
Frågor? Kontakta Amanda Forsell på amanda.forsell@sverigeselevkarer.se

VAR: Soltorgsgymnasiet, Masergatan 20, Borlänge.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt