17 dec 2019 klocka 09.00 - 16.00

FAS - Det lokala arbetet och
våldsbejakande extremism

Årets fjärde och sista nätverksträff inom FAS - Förebyggande arbete i samverkan

Temat för dagen är våldsbejakande extremism på lokal nivå. Utöver
kunskapspåfyllnad kommer deltagarna under dagen att få tillfälle att
arbeta praktiskt med konkreta fall som en kommun kan tänkas ställas
inför. Hur gör vi exempelvis när det klottras extremistiska budskap på en av kommunens skolor? Hur hanterar vi händelser där anställda öppet sympatiserar med extremistiska organisationer? Övningarna kommer i så stor utsträckning som möjligt genomföras kommunvis så sprid gärna
inbjudan till de aktörer i den egna kommunen som ni bedömer som
relevanta.

Denna dag riktar sig i första hand till dig som arbetar som kommunal brottsförebyggare, ANDT-samordnare, lokal samordnare mot våldsbejakande extremism, kommunpolis, socialchef, IFO-chef eller på annat sätt kommer i kontakt med frågor kring våldsbejakande extremism.

Detaljerat program finner du nedan.

VAR: Klockargården, Tällberg

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 dec 2019

Anmäl dig

Kontakt