30 sep 2019 klocka 12.00 - 14.00

Undertecknande av Strategi för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap i Dalarnas län

Dalarnas regionala krishanteringsråd och regionala näringslivsråd samlas på Landshövdingens residens för att underteckna Strategin för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap i Dalarnas län.

Strategin beskriver hur samverkan och ledning ska ske i vardag och vid samhällsstörningar.

En formell inbjudan skickas ut till berörda aktörer.

VAR: Landshövdingens residens, Falun

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt