24- 25 okt 2019 klocka 10.00 - 15.30

Krisberedskapsdagar

Under dagarna kommer vi fokusera på praktiska arbetsmoment kopplat till vårt planeringsarbete.

Krisberedskapsdagarna vänder sig till länets beredskapssamordnare, säkerhetssamordnare och kriskommunikatörer.
Nytt för i år är att dagarna genomförs i Sälen.

Se nedan för inbjudan i sin helhet.

VAR: Skistar Lodge, Sälen

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt, boende bekostas av deltagares respektive organisation och fakturaunderlag lämnas vid ankomst.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt