20 sep 2019 klocka 15.00 - 16.30

Informationsträff: Dags att söka pengar från Klimatklivet

Nu kan du återigen söka pengar från det statliga klimatinvesteringsstödet, Klimatklivet.

Du kan söka för alla åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Det viktigaste kriteriet är klimatnytta, d.v.s. sparade kg CO2 per investerad krona.

Efter allmän information om Klimatklivet diskuterar vi gärna era olika idéer och projekt i mån av tid. Det går också bra att boka in ett separat samtal senare.

Vem kan söka?

Företag, kommuner, föreningar och organisationer (inte privatpersoner). Exempel på vad man söka för: Laddstationer för elbilar, HVO– eller biogas-tankställen, biogasproduktion, konvertering från fossilt till förnybart bränsle, återvinning spillvärme, när/fjärrvärme, avfallsförebyggande, kretsloppsparker, destruktion av lustgas/restgas, infrastruktur för cykel, omlastningsterminaler m.m.

Ansökningsverktyg och mer information

Ansökningsverktyget är bara öppet under ansökningsomgångarna. Under hösten 2019 är den enda ansökningsomgången 24 september – 23 oktober.

Länk till ansökningsverktyget hittar du här nedan på Naturvårdsverkets länk.

VAR: Länsstyrelsen i Dalarnas län, Åsgatan 38, Falun

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 sep 2019

Anmäl dig

 

Kontakt