02 okt 2019 klocka 13.00 - 16.30

Seminarium om strategisk hållbar samhällsplanering

Projektet Hållbar strategisk samhällsplanering (HållSam Dalarna) syftar till att i samverkan med olika aktörer i Dalarna utveckla samt implementera stöd i hur miljö-, energi- och klimatfrågor kan få ökat genomslag i den fysiska samhällsplaneringen och bygga en långsiktig samverkan i Dalarna.

HållSam Dalarna bygger vidare på identifierade behov av åtgärder i länets miljömålsarbete samt på tidigare erfarenheter och samarbeten, bland annat forskningsprojektet Den uthålliga regionen.

Projektet drivs av Länsstyrelsen, Högskolan Dalarna, Byggdialog Dalarna, Region Dalarna, Trafikverket och involverar i hög grad länets kommuner.

Deltagare är kommunala chefer, planerare och exploateringsingenjörer, klimat-, miljö och hållbarhetsstrateger, förtroendevalda samt regionala och privata aktörer. Det här är det första av flera kommande seminarium/workshops.

Program: Riksarkitekt och ordförande i Rådet för Hållbara städer, Helena Bjarnegård, och Sigrid Walve från Citylab/Sweden Green Building Council kommer att tala. Eftermiddagen kommer även att inbegripa gruppövningar med fokus på utmaningar och möjligheter samt presentation av projektet och dess ambitioner.

Tryck på länk till anmälan för utförligare program.

VAR: Quality Hotel Galaxen

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 sep 2019

Kontakt