03 dec 2019 klocka 09.00 - 16.00

Hedersrelaterat våld —tillämpning av lagstiftningen inom socialtjänsten

Utbildningen ger dig en teoretisk bakgrund om lagstiftning och riskbedömning. Vi tittar även på hur de kommunala handlingsplanerna, angående mäns våld mot kvinnor ser ut.

Vi kommer att ha praktiska övningar med avidentiferade fall inom barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Ta gärna med egna exempel till utbildningen.

När du gått utbildningen har du fått ökade kunskaper för din yrkesverksamhet.

Målgrupp

Vi vänder oss chefer och personal inom socialtjänsten som möter berörda i sitt arbete. Det kan vara utredning och behandling av barn och unga, familjerätt, familjehem, vuxen– och försörjningsstöd eller närliggande personalkategorier.

Utbildningsledare

Maria Hagberg, utbildare och författare med magister i socialt arbete och trettio års arbete inom socialtjänsten, varav största delen inom hedersrelaterat våld och förtryck. Maria har även internationell erfarenhet av arbete i Europa och Mellanöstern.

Utbildningen baseras på läroboken som ges ut av Studentlitteratur 2019 och som är avsedd för socionomutbildningen och närliggande utbildningar.


VAR: Lugnetkyrkan, Falun

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Avgift på 500 kr faktureras om du uteblir. Platsen kan överlåtas till annan deltagare.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 nov 2019

Anmäl dig

 

Kontakt