30 aug 2019 klocka 10.00 - 12.00

Informationsmöte om statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Länsstyrelsen i Dalarna i samarbete med Sensus Studieförbund Dalarna bjuder in till informationsmöte om 2019 års andra utlysning av statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl.

Länsstyrelsen kommer under mötet informera om belopp, prioriteringar och kriterier. Ansökningsperioden är öppen från 20 aug till 20 september 2019.

Statsbidrag kan sökas av ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund för insatser/verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser och som syftar till att motverka passivisering under asyltiden, underlätta målgruppens kontakter med arbetsmarknaden samt främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Sensus kommer under mötet informera om sin pågående TIA-insats inom hälsa för asylsökande kvinnor i Borlänge och angränsande kommuner.

Program

Länsstyrelsen

  • Information om bidrag, ansökningsförfarande och prioriteringar
  • Pågående insatser i dagsläget och behov framöver
  • Information om TIA-överenskommelser inför reseersättning från Migrationsverket

Sensus

  • Information om det pågående TIA-projektet ”Sensus livsenergi och hälsa/integration och asyl”

Välkomna!

VAR: Sensus, Borganäsvägen 43 i Borlänge

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 aug 2019

Anmäl dig

 

Kontakt