21 feb 2019 klocka 08.30 - 16.00

#Upptäckvåldet - Falun

Länsstyrelsen bjuder in till regionala inspirations- och utbildningsdagar 21-22 februari

Regeringens ambition i arbetet med nationell strategi Mäns våld mot kvinnor är bland annat att synliggöra våld och sexuella övergrepp.

Länsstyrelsen Dalarna är navet i genomförandet av den nationella strategin på regional nivå. Därför arrangerar vi två föreläsningar på temat upptäck våldet under två dagar i februari med efterföljande seminarier under våren 2019 och en avslutningsdag under hösten 2019.

Utgångspunkten är de behov som bland annat påtalats i #metoo upprop från utsatta grupper som socialtjänsten möter och de behov som finns kopplat till våld och sexuella övergrepp riktade mot bland annat äldre kvinnor.

Målgrupp är: personal och andra nyckelpersoner inom socialtjänstens olika verksamhetsområden, personal inom andra berörda kommunala verksamheter och personal inom myndigheter som kommer i kontakt med våldsärenden.

Inbjudan i sin helhet och detaljerat program finner du nedan

VAR: Kulturhuset tio14, Teatergatan 3, Falun

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt, Avgift på 500 kr faktureras om du uteblir. Platsen kan överlåtas till annan deltagare.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 feb 2019

Anmäl dig

Kontakt