12- 15 mar 2019 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning Stabsmetodik och stabschef

Länsstyrelsen i Dalarnas län erbjuder tillsammans med MSB länets kommuner att delta i kursen stabsmetodik/stabschef

Deltagande kommuner får delta med max 10 personer totalt, varav 2-3 st. har möjlighet att gå stabschefkurs och övriga stabsmetodik. Stabschef och stabsmetodik går parallellt med varandra och stabscheferna kliver in i respektive stab under övning.

Vi ser gärna att respektive kommun väljer samma tillfälle. Vid överbokningar så har Länsstyrelsen rätt att fördela platser mellan de två tillfällena.

Hotellrum finns reserverade, ni lämnar fakturaunderlag vid ankomst.

Länsstyrelsen bjuder på kurskostnad respektive lunch och fika, dag 1 är det även gemensam middag på kvällen för de som har möjlighet.

Vi återkommer närmare inpå med detaljerat program och tider.

VAR: Siljansnäs hotell, Buffils Annas väg 18 Siljansnäs

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt, boende bekostas av deltagares respektive organisation och fakturaunderlag lämnas vid ankomst.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 feb 2019

Anmäl dig

Kontakt