07 feb 2019 klocka 09.30 - 15.30

Nätverksträff FAS, Förebyggande arbete i samverkan

Välkomna till den första av årets fyra nätverksträffar inom ramen
för länsstyrelsens FAS-samarbete.

Syftet med dagen är att ge tips och kunskap kring hur det lokala förebyggande arbetet kan utvecklas. Under dagen kommer vi få ta del av lokala erfarenheter med att arbeta med mallen för regelbunden lägesrapportering som länsstyrelsen tagit fram. Vi kommer också få del av nationell kunskap kring hur vi kan stärka våra lokala förebyggande råd samt hur vi kan göra bättre lokala lägesbilder kopplat till våldsbejakande extremism och/eller narkotikabruk i vårt lokalsamhälle.

Dagen vänder sig till våra kontaktpersoner inom nätverket för FAS, dvs de inom kommunerna som jobbar med brottsförebyggande arbete, ANDT-förebyggande samt sociala risker/våldsbejakande extremism.

Nedan finner du inbjudan i sin helhet samt detaljerat program.

VAR: Klockargården, Tällberg

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 jan 2019

Kontakt