23 jan 2019 klocka 13.00 - 16.00

Möte för Dalarnas naturvårdsråd

Två människor blickar ut över vidderna

Vilka naturvårdsfrågor ser du att vi ska arbeta med framöver? Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstyrelsens avdelning för naturvård vill ha in synpunkter på kommande års arbete. Om du är representant i Dalarnas naturvårdsråd är du välkommen att delta.

Vi är i full färd med att planera kommande års naturvårdsarbete. En hel del av vårt arbete följer länsstyrelseinstruktionen och annat formuleras i de årliga regleringsbreven. Det vi planerar att göra vill vi berätta för er. Vi vill gärna ha synpunkter på våra arbetsplaner och om vi kan hitta områden att samverka kring desto bättre.

Naturvårdsarbete vid Länsstyrelsen 2019

  • Arbete med områdesskydd
  • Arbete med förvaltning av områdesskydd
  • Kunskapsinhämtning om länets natur
  • Projekt som pågår eller startar
  • Bikupesamtal som handlar om synpunkter på det som presenterats och därefter redovisning av det som sagts

Se här vilka som ingår i Dalarnas naturvårdsråd.

VAR: Hotell Bergmästaren i Falun

KOSTNAD: Kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 jan 2019

Kontakt