05 feb 2019 klocka 09.00 - 16.00

Hälsa, miljö och hållbar utveckling – allt hänger ihop

Under dagen blir det föredrag, workshopar och samtal om miljö, hälsa och hållbar utveckling och hur vi kan arbeta vidare med dessa frågor i länet. Dagen inleds av landshövding Ylva Thörn och regionsråd Ulf Berg.

Dagen vänder sig till dig som är förtroendevald eller jobbar med samordning av arbetet för hållbar utveckling i Agenda 2030 som helhet eller i dess delar såsom miljö, social hållbarhet, hållbar tillväxt och folkhälsa, men även andra berörda verksamheter som exempelvis samhällsplanering, utbildning och landsbygdsutveckling. Seminariet vänder sig till kommuner, myndigheter, men även organisationer och företag.

Dagen inleds av landshövding Ylva Thörn och regionsråd Ulf Berg. I övrigt medverkar Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare vid Region Dalarna, och andra företrädare för länsstyrelse, region och kommun. En stor del av dagen ägnas åt workshopar.

Se inbjudan och program i pdf nedan.

Seminariet genomförs som ett led i Dalarnas arbete för Agenda 2030 – FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges miljömål och folkhälsomål. Länsstyrelsen och Region Dalarna har i uppdrag att verka för att målen får genomslag i Dalarna.

VAR: First Hotel Grand, Falun, lokal Lustgården

KOSTNAD: Seminariet är kostnadsfritt. Fika och lunch ingår. Utebliven närvaro faktureras med 350 kr. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 jan 2019

Kontakt

Johan Hallberg

Landstinget Dalarna