10- 11 apr 2019 klocka 11.00 - 14.00

Kunskaps- och inspirationsdagar i strukturerat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Vid två tillfällen under våren 2019 erbjuder länsstyrelserna i Mellansverige i samverkan med Örebro universitet, ett kunskaps- och inspirationsseminarium om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Syftet med dagarna är att ge dig ökade kunskaper om hur du/ni kan utveckla det lokala brottsföre-byggande arbetet till att bli mer strukturerat och kunskapsbaserat.

Denna utbildning har erbjudits två gånger tidigare under 2018 med stor framgång. Om du vill höra dig för med någon som gått utbildningen kontakta oss!

Anmälan sker via mail till respektive länssamordnare. Uppge namn, e-post, organisation, önskemål om övernattning och ev. specialkost eller behov av andra hjälpmedel för att kunna delta på samma villkor som andra

Inbjudan i sin helhet hittar du nedan.

VAR: Fagerudd konferens, Enköping

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri. Anmälan är bindande, ej meddelat förhinder eller förhinder senare än tre veckor innan kursstart debiteras med 2 500 kr (gäller inte sjukdom).

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 mar 2019

Kontakt