21 nov 2018 klocka 08.00 - 12.00

Affärsträff i Falun 21 november

Blomma på åker

Nu erbjuder Upphandlingsdialog Dalarna, länets företagare en unik möjlighet till utbildning i offentlig upphandling. Årets träffar börjar nu i november, och det bästa av allt: Hinner du inte gå på Affärsträff i år så finns det möjlighet att haka på i mars 2019.

Kommuner, landsting och andra inom den offentliga sektorn i Dalarna, upphandlar varje år varor och tjänster för närmare 20 miljarder kronor. Endast ca 15 procent av små och medelstora företag lägger anbud och deltar i dessa upphandlingar. 

Nu bjuder vi in Dalarnas små och medelstora företagare, som har liten eller ingen erfarenhet av offentlig upphandling till ett seminarium. Ni får lära er mer om upphandlingsprocessen, hur det går till att lämna anbud och delta i offentliga upphandlingar. Ni kommer också att kunna söka individuell rådgivning och stöd i en faktisk anbudssituation. Arrangör är Upphandlingsdialog Dalarna i samarbete med länets kommuner. 

Affärsträffen kostar 400 kronor. Du har också möjlighet att få individuellt stöd till subventionerat  pris, 350 kr/timme, upptill fem timmar. 

Anmäl dig till Falun senast den 19 november.länk till annan webbplats

Europeiska regionala utvecklingsfonden

VAR: Rum Swedenborg i Egnellska huset, Myntgatan 45 i Falun

KOSTNAD: 400 kronor

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 nov 2018

Kontakt