20 nov 2018 klocka 09.00 - 16.00

Miljöbrottssamverkan 20 november

Länsstyrelsen tillsammans med Polisen och Åklagarmyndigheten bjuder in miljökontoren, nämndpolitiker och länsstyrelsens personal till en dag för att samtala kring miljöbrott.

Hur arbetar vi i länet med miljöbrott, hur ser rollfördelningen ut - vem gör vad? Vad är en förundersökning, vilka preskriptionstider gäller, vad finns det för påföljder/straff? Hur ser ärendegången ut hos polis och åklagare? Hur prioriterar polisen sina ärenden? Vad ska man ha med i en anmälan om miljöbrott? Hur ser miljörättskedjan ut? Information om nya prejudicerande domar. Detta och mycket mer kommer avhandlas under dagen.

Helena Eckerot Flodin från Åklagarmyndigheten, Frida Persdotter och Robert Törnell från Polisen kommer att medverka under dagen.

Vi vill ha in era frågeställningar inför träffen! Maila kontaktpersonen senast den 6 november med de frågor ni vill ta upp på samverkansträffen.

VAR: Scandic Lugnet i Falun

KOSTNAD: ca 400 kr/person, exkl. moms. Lunch och fika ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 nov 2018

Kontakt