06- 07 nov 2018 klocka 12.00 - 11.30

Fulufjällskonferensen 2018

Spång vid Njuepskärsentrén

I många år har ny kunskap kring Fulufjället skapats, redovisats och diskuterats på den årliga Fulufjällskonferensen. I år handlar konferensen om företagandet och produktutveckling, och vi håller till vid Radisson hotell i Trysil.

Tisdag 6 november 2018

12:00 Ankomst och lunch

13:00 Velkommen, Dag Rönning, styremedlem i nasjonalparkstyret for Fulufjellet

13:15 Naturfilmen som yrke och inspiration till unga
Stefan Ek och Stefan Quinth från Safari Sweden

13:45 Förmedling inom Kunnskapsturism - möjligheter och effekter genom ny och gammal teknik. Terje Motroen, Högskole Innlandet

14:15 GEARS – ett stenkul projekt om geologi i Fulufjället
Leif Helldal, Länsstyrelsen Dalarna, berättar

14:30 Kaffe

14:50 Ser vi treet for bare skog – utvikling av skogopplevelser i vår region
Kristian Bjørnstad, Utviklingsleder, Trysilvassdragets Skogeierlag, TVS

15:20 Verdiskaping i Fulufjellets nasjonalparker. Hva kan forvaltningen bidra med? Henriette Bøe Kildahl, Nasjonalparkstyret Fulufjellet

15:40 Grupparbete: Längre besök och nöjda besökare – vem gör vad?
Resultatet av grupparbeten ligger till grund för utformningen av en handlingsplan/tilltaksplan som ska omsätta besöksstrategins strategiska mål till praktisk handling.

17:00 Presentation av grupparbeten
Jakob Ebner, Länsstyrelsen Dalarna, projektledare

17:30 Filmpremiere av Fulufjellsfilmen

17:45 Avslut

19:30 Middag

Onsdag 7 november 2018

07:30 Frukost

08:30 Guldstjärnan och naturguidecertifiering
Sofia Tiger, Länsstyrelsen Dalarna, Naturum Fulufjället

08:45 Naturturismföretagaren
Joakim Hermansson, generalsekreterare Naturturismföretagen

09:30 Nature-based tourism between digitalization and disconnection
Eugenio Conti, PhD candidate in Tourism Studies, Högskolan Dalarna

10:00 Village campfire tour - meet the locals Harald Østmoe

10:20 Snöskovandringar – the new cool! Carl Jørgen Seljestad

10:30 Spørsmål og refleksjoner om Fulufjellet – fra Norge og Sverige til Tyskland
Jakob Ebner, Länsstyrelsen Dalarna, projektledare

10:50 Nya stigar i Fulufjället – mitt projekt som praktikant, Stefan Holmqvist, studerar till landskapsvetare och har i sommar gjort
praktik i Fulufjällets nationalpark

11:10 Fulufjellsprosjektet – oppsummering og veien videre
Henriette B. Kildahl, Jakob Ebner

11:30 Avslut och lunch

12:30 Styrgruppsmöte för Fulufjällsprojektet

 

VAR: Radisson Blu Resort, Trysil, www.radissonblu.com/en/resort-trysil

KOSTNAD: Konferensen ingår i Fulufjällsprojektet som bekostar deltagaravgifter inklusive lunch, middag och övernattning. Att vara med en eller båda dagarna är valfritt. Rese- och arbetskostnader står du själv för.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 okt 2018

Kontakt