04 okt 2018 klocka 10.00 - 15.00

Det vackra berör - bygg nytt, bygg till och bevara med arkitekturrådet

Faluröd vägg

Dalarnas Arkitekturråd bjuder in till en inspirerande och kunskapshöjande dag om arkitekturens roll i samhällsutvecklingen. Vi diskuterar både stadens och landsbygdens utmaningar och möjligheter i bostadsplaneringen.

Dagens program:

10:00 Lars Ingelström, Dalarnas Arkitekturråd hälsar välkommen och berättar om Arkitekturrådets roll i arbetet med att utveckla arbetet med arkitektur, form och design i länet.

10:15: Hanna Sofia Domfors, Stadsantikvarie Norrköpings kommun
”Arkitekturriktlinjer i en stad i förändring – ett sätt att förvalta ett kaxigt kulturarv.”

Den 27 augusti 2018 antogs riktlinjen ”Arkitekturstaden Norrköping” av kommunfullmäktige. Norrköping är en stad i förändring och när staden växer behöver man arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, nya byggnader uppförs i historiska miljöer. Riktlinjerna sätter fokus på arkitekturens betydelse för stadens attraktivitet och riktlinjerna syftar till att höja och tydliggöra kommunens ambitioner i arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Kan riktlinjer för arkitektur bidra till samsyn kring stadens kulturmiljö och arkitektoniska kulturarv?

11:15: Diskussion/workshop med utgångspunkt från Norrköpings exempel:
Vilka verktyg behövs i Dalarnas kommuner för att skapa samsyn kring arkitekturfrågorna?

12:00-13:00 LUNCHPAUS

13:00 Kristoffer Ärnbäck och Adam Moll, byggnadsantikvarier Dalarnas museum
”Förändra varsamt - en föreläsning om hur gamla hus kan anpassas till nya boendekrav och hur nya hus kan anpassas till gamla miljöer.”

14:00 Helena von Bergen, verksamhetsutvecklare konstenheten Landstinget Dalarna och Jan Sjöberg, landstingsfastigheter
”Så hanterar vi byggprocessen och procentsregeln”

Principen och funktionen för dokumentet Byggprocessen.

Konstens olika ingångsnivåer i byggprojekt, dokumenthantering, upphandling, kontrakt och budgethantering.

Ett exempel på handlingar: Avesta Lasarett Entré.

14:40 Sammanfattning, diskussion och avslutning Lars Ingelström

Publiken bjuds in till samtal efter föreläsningarna.

Moderator för dagen är Lars Ingelström, Dalarnas Arkitekturråd

 

Arrangemanget är ett samarbete mellan Dalarnas Arkitekturråd, Projekt arkitektur-form-design Landstinget Dalarna och Dalarnas Museum. Fritt inträde, lokalen är tillgänglighetsanpassad.

Dalarnas Arkitekturråd är ett regionalt samarbetsorgan mellan offentliga och privata aktörer med syfte att fortsätta att utveckla arbetet med arkitektur, form och design i länet.

Läs mer om Dalarnas Arkitekturrådlänk till annan webbplats

VAR: Falun, Dalarnas Museum, hörsalen

KOSTNAD: Fritt inträde

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt

Frida Ryhag

Länsarkitekt