22 aug 2018 klocka 13.00 - 15.00

Informationsträff om att ansöka om klimatinvesteringsstöd (Klimatklivet)

Välkommen på en informationsträff för att veta mer, diskutera idéer och få hjälp med ansökan till klimatklivet inför ansökningsperioden 27 augusti - 27 september.

Efter allmän information om Klimatklivet fikar vi och diskuterar era olika projekt. Om ni har en ansökan på gång och vill ha konkret hjälp med formuleringar och beräkningar försöker vi ta tid till det på slutet, beroende på hur många det blir. Annars kan boka ni in ett separat tillfälle senare.

Vi efterlyser många och gärna stora, nytänkande idéer och projekt i Dalarna! Men vare sig ni har stora eller små idéer, färdiga ansökningar eller drömmar VARMT VÄLKOMNA!

Anmäl dig via formuläret längre ner på sidan.

Mer information om Klimatklivet

Du kan söka för alla åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Det viktigaste kriteriet är klimatnytta, d.v.s. sparade kg CO2 per investerad krona.

Vem kan söka stöd från Klimatklivet?

Företag, kommuner, föreningar och organisationer (inte privatpersoner).

Exempel på vad man söka stöd för

 • Laddstationer för elbilar
 • HVO– eller biogas-tankställen
 • biogasproduktion
 • konvertering från fossilt till förnybart bränsle
 • återvinning spillvärme
 • när/fjärrvärme
 • avfallsförebyggande
 • kretsloppsparker
 • destruktion av lustgas/restgas
 • vissa informationsinsatser
 • infrastruktur för cykel
 • omlastningsterminaler
 • med mera.

Läs mer

Klimatklivetlänk till annan webbplats

Du kan också läsa mer på Naturvårdsverkets webbplats där du sedan också ansöker om stödet under perioden 27 augusti - 27 september:

Klimatklivet stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar (Naturvårdsverket:)länk till annan webbplats

Anmäl dig till informationsträffen

VAR: Länsstyrelsen i Dalarnas län, Åsgatan 38 i Falun, lokal Siljan.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 aug 2018

Kontakt