25 maj 2018 klocka 09.30 - 16.00

Introduktionsdag spelberoende

Tidig upptäckt, prevention och akuta insatser vid problem med spel om pengar.

Utbildningsdagen arrangeras i samarbete med Landstinget Dalarna​

Föreläsare: Olof Molander, Viktor Månsson, Maria Vinberg och repr från Spelberoendes föreningen. Övriga föreläsare kan tillkomma

Målgrupp: Personal inom hälso- och sjukvården, skola, idrottsförbund/föreningar, elevhälsa och kommunverksamheter som i sitt arbete möter personer med spelberoende problematik eller de som riskerar att få spelproblem.

VAR: Falu lasarett, föreläsningssalen

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 maj 2018

Kontakt