Samarbeten för att utveckla landsbygden

Regionalt serviceprogram 2014-2020. Servicen på landsbygden i Dalarna måste utvecklas lokalt och i samverkan mellan kommuner, byalag och föreningar.

I det arbetet ska Länsstyrelsen vara en resurs för samordning och kunskapsöverföring. Det sker i projektet Processledning, Dalarnas regionala serviceprogram, som finansieras ur Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket.      

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Pågående projekt i dalarnas regionala serviceprogram.    

Länsstyrelsen Dalarna har upphandlat rådgivning inom kommersiell service som finansieras av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för 2014-2020.

Projektet sker i samverkan med sju län; Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro, Uppsala, Västmanland och Södermanland.

Områden du kan söka inom

Du kan ansöka om rådgivning inom följande områden, av rådgivare och taxor som du hittar längre ner på sidan. Rådgivningen kommer att ske av nedanstående kontaktperson eller av utsedd godkänd underleverantör. Godkännande ges av kontaktperson eller Länsstyrelsen.

 • Inköp och distribution 
  Leveranser, sortimentsval, inköpspriser, inköpsvillkor, uppföljning, lokala produkter, snabbmat och analys.
 • Varuexponering 
  Varors placering, säljande sortiment, inredning, säsongsanpassat sortiment, trycksaker, vad vill kunderna ha?
 • Utveckling och diversifiering
  Medarbetareroll, ledarskap, upphandlingar, arbetsrätt, catering, marknadsföring, nya marknader/evenemang.
 • Företagsekonomiska analyser
  Budget- och resultatrapporter, nyckeltal, finansiering, ägarskiften-generationsväxlingar, IT-verktyg, prissättning och rabatter.
 • Energieffektivisering
  Energikartläggning, regler kring kylmedier, el- och uppvärmningsavtal, ventilationer och armaturer.
 • Nytt sätt för service
  Nya servicepunkter, nyttja det vi är bra på, butiken som helhet och dess potential.

Hur stort stöd kan jag få

Projektet kan vid godkänd ansökan ge 70% rabatt enligt nedan fastställda priser. Du som lanthandlare betalar 30% av totalpriset (nettopriser i fetmarkerat).

Hur, när och var rådgivningsutbildningen ska gå till bestämmer ni själva i samråd med berörd rådgivare. Observera att med timtaxa avses rådgivning per telefon. Kursmaterial och eventuella kurslokaler tillkommer enligt separata eventuella överenskommelser. Med halvdag avses under fem timmar rådgivning, och heldag avser 5–12 timmar rådgivning.

Kontakta projektledare Wilhelm Kyrk på Länsstyrelsen Dalarna om ni har frågor:

Wilhelm Kyrk
E-post wilhelm.kyrk@lansstyrelsen.se
Telefon 010–225 05 27

Rådgivare

LMV Konsult AB
Mikael Vestergård, 076–1801085, mikael@lmvkonsult.se
Timtaxa: 255 kr (ordinarie cirkapris 850 kr)
Halvdag: 1170 kr (ordinarie cirkapris 3900 kr)
Heldag: 2250 kr (ordinarie cirkapris 7500 kr)

Spejaren AB
Gordon Krmic, 073–0775001, gordon@spejaren.se
Timtaxa: 264 kr (ordinarie cirkapris 880 kr)
Halvdag: 1739 kr (ordinarie cirkapris 5795 kr)
Heldag: 3885 kr (ordinarie cirkapris 12 950 kr)

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Guide till e-tjänsten för att ansöka om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Underlag och bilagor på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka underlaget till:

Länsstyrelsen Dalarna
791 84 Falun

Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod. Du ska skicka in ett utdrag ur bokföringen som visar att du har särredovisat dina utgifter. Om du inte kan visa att du har gjort det kan du få avdrag på stödet.

När det gäller enhetskostnader och fasta ersättningar för miljöinvesteringar behöver du inte skicka in några bokföringsunderlag.

Kontakt