Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta?

I Dalarna kan du delta i kurser och rådgivning inom dessa projekt och ämnesområden:

 • Ekologisk produktion
  Jordbruk och trädgård
 • Ett rikt odlingslandskap
  Delprojekt Våtmarksprojektet
  Delprojekt Odlingslandskapets natur- och kulturvärden
 • Greppa Näringen
 • Nya jobb
  Delprojekt Affärsutveckling för besöksnäringen i Dalarna
  Delprojekt Trädgård som resurs
 • Behörighetsutbildning
  för användning av växtskyddsmedel

Aktuella kurser

Aktuella kurser som anordnas finns annonserade i kalendern på Länsstyrelsen webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt.

Anmälan görs genom kalendern.

Kontakt