Utveckling av landsbygder

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag samt föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos länsstyrelsen för olika typer av investeringar som till exempel främjar utveckling av verksamheter eller bidrar till nya jobb på landsbygden.

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället.

Grundläggande betaltjänster

Stöd till bredbandsutbyggnad

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället.

Stöd till bredbandsutbyggnad

Kompetensutveckling och rådgivning

I Dalarnas län arbetar vi med kompentensutveckling och rådgivning på olika sätt.

Kompetensutveckling och rådgivning

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar

Projektstödet för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar finns till för att kunna skapa och behålla sådana anläggningar på landsbygden.

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar

Investeringar i rekreation och turism

Projektstödet för investeringar i rekreation och turism finns till för att allmänheten ska kunna erbjudas rekreation, och för att öka möjligheterna till turism på landsbygden. Du kan få stöd för till exempel badplatser, lekplatser och leder för vandring.

Investeringar i rekreation och turism

Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Projektstöd för samarbeten för nya jobb på landsbygden finns till för att underlätta samarbeten som utvecklar näringslivet utanför jordbrukssektorn.

Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Projekt i Regionala serviceprogrammet

Länsstyrelsen Dalarna har upphandlat rådgivning inom kommersiell service som finansieras av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för 2014-2020.

Projektet sker i samverkan med sju län; Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro, Uppsala, Västmanland och Södermanland.

Områden du kan söka inom

Du kan ansöka om rådgivning inom följande områden, av rådgivare och taxor som du hittar längre ner på sidan. Rådgivningen kommer att ske av nedanstående kontaktperson eller av utsedd godkänd underleverantör. Godkännande ges av kontaktperson eller Länsstyrelsen.

 • Inköp och distribution
  – leveranser, sortimentsval, inköpspriser, inköpsvillkor, uppföljning, lokala produkter, snabbmat och analys.

 • Varuexponering
  – varors placering, säljande sortiment, inredning, säsongsanpassat sortiment, trycksaker, vad vill kunderna ha?

 • Utveckling och diversifiering
  – medarbetarroll, ledarskap, upphandlingar, arbetsrätt, catering, marknadsföring, nya marknader/evenemang.

 • Företagsekonomiska analyser
  – budget- och resultatrapporter, nyckeltal, finansiering, ägarskiften-generationsväxlingar, IT-verktyg, prissättning och rabatter.

 • Energieffektivisering
  – energikartläggning, regler kring kylmedier, el- och uppvärmningsavtal, ventilationer och armaturer.

 • Nytt sätt för service
  – nya servicepunkter, nyttja det vi är bra på, butiken som helhet och dess potential.

Hur stort stöd kan jag få

Projektet kan vid godkänd ansökan ge 70% rabatt enligt nedan fastställda priser. Du som lanthandlare betalar 30% av totalpriset (nettopriser i fetmarkerat).

Hur, när och var rådgivningsutbildningen ska gå till bestämmer ni själva i samråd med berörd rådgivare. Observera att med timtaxa avses rådgivning per telefon. Kursmaterial och eventuella kurslokaler tillkommer enligt separata eventuella överenskommelser. Med halvdag avses under fem timmar rådgivning, och heldag avser 5–12 timmar rådgivning.

Kontakta projektledare Wilhelm Kyrk på Länsstyrelsen Dalarna om ni har frågor eller för att erhålla ansökningsformulär.

Projektledare:
Wilhelm Kyrk
E-post wilhelm.kyrk@lansstyrelsen.se
Telefon 010–225 05 27

Rådgivare

LMV Konsult AB
Mikael Vestergård, 076–1801085, mikael@lmvkonsult.se
Timtaxa: 255 kr (ordinarie cirkapris 850 kr)
Halvdag: 1170 kr (ordinarie cirkapris 3900 kr)
Heldag: 2250 kr (ordinarie cirkapris 7500 kr)

Spejaren AB
Gordon Krmic, 073–0775001, gordon@spejaren.se
Timtaxa: 264 kr (ordinarie cirkapris 880 kr)
Halvdag: 1739 kr (ordinarie cirkapris 5795 kr)
Heldag: 3885 kr (ordinarie cirkapris 12 950 kr)

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Dalarnas regionala serviceprogram

Servicen på landsbygden i Dalarna måste utvecklas lokalt och i samverkan mellan kommuner, byalag och föreningar.

I det arbetet ska Länsstyrelsen vara en resurs för samordning och kunskapsöverföring. Det sker i projektet Processledning, Dalarnas regionala serviceprogram, som finansieras ur Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket.

Alla invånare, företagare och besökare i Dalarna ska ha rimlig tillgång till kommersiell service

Målet är att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos funktionsnedsatta och äldre. Serviceprogrammet är också ett stöd för kommunerna i deras arbete med planeringen av servicen på landsbygden.

Dalarnas regionala serviceprogram, RSP, finansieras av Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket, samt Länsstyrelsen.

Samverkan är grunden och regelbundet samlas ett 30-tal aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter i arbetsgruppen för RSP. Ur den samverkan har flera projekt för utveckling startats, med stöd av Tillväxtverket, Länsstyrelsen och flera kommuner.

Kontakt