Regionala företagsstöd

Från den 1 januari 2019 hanteras dessa stöd av Region Dalarna. Kontaktuppgifter till Region Dalarna finner du längst ned på sidan.

Alla regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling. Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till större investeringar i länet. Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget.

Europeiska regionala utvecklingsfonden


Projektet encom2020 kan ge stöd till företag som gör investeringar så att den egna produktionen blir energieffektivare. Stöd kan även ges till företag som utvecklar produkter och tjänster som är mer energieffektiva eller har lägre klimatpåverkan än de som annars finns på marknaden. De insatser som ges stöd ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

Projektet encom2020 drivs under perioden 2016-2018 och är ett så kallat "ramprojekt" för företagsstöd. Stöden finansieras med en blandning av regionala utvecklingsmedel som Dalarna får från nationellt håll och med EU-medel som kanaliseras via Regionala strukturfonden med Tillväxtverket som förvaltare. Tack vare denna satsning så kan mer stöd ges till utveckling av företagandet i Dalarna.

Målet är att bidra till målet om en "koldioxidsnål ekonomi" och att skapa nya arbetstillfällen.

Vem kan söka?

Du som har ett litet eller medelstort företag. Du måste bedriva verksamheten på marknadsmässiga villkor och ha verksamhet i länet. Hänsyn tas alltid till konkurrensförhållandena på orten. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Vilka energiåtgärder kan man söka stöd för?

  • Investeringar i nya maskiner eller utrustning som är energieffektivare än befintliga. Energieffektiviseringen beräknas utifrån hur mycket energi som sparats.
  • Investeringar som gör att man kan producera mer med samma mängd energi.
    Energieffektiviseringen beräknas utifrån den ökade produktiviteten, dvs hur mycket lägre energianvändning per producerad enhet.
  • Utveckling av energieffektivare produkter och tjänster(miljöteknik) Energieffektiviseringen beräknas utifrån den volym som beräknas nå marknaden.

    Insatserna ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

Hur söker man stöd inom detta projekt?

Inom villkoren för stödtyperna har företag möjlighet att ansöka om stöd genom detta projekt. Du hittar alla blanketter på Region Dalarna:

Investeringsstöd till företagsutvecklinglänk till annan webbplats
Konsultchecklänk till annan webbplats
Mikrostödlänk till annan webbplats
Regionalt investeringsstödlänk till annan webbplats
Samverkansprojektlänk till annan webbplats

Slutligt beviljade stöd inom ENCOM

Bjursås mekaniska verkstad AB

Boggs mekaniska AB

Bröderna Östensson AB

InnoSat Communikation AB

Olsson och Jansson i Nås AB

Svetslego AB

Säters snickerifabrik AB

VIQMA system AB

Västerdalarnas mekaniska Industri AB

Kontaktperson Encom:
Marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se


Kontakt

Johan Domeij

Handläggare företagsstöd, Region Dalarna

Telefon 023-77 70 21

Lars-Erik Liss

Handläggare företagsstöd, Region Dalarna

Telefon: 023-77 70 19