Stöd till företag

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag samt föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos länsstyrelsen eller Region Dalarna för olika typer av investeringar som till exempel främjar utveckling av verksamheter eller bidrar till nya jobb på landsbygden.

Företagsstödet till nya jobb på landsbygden finns till för att uppmuntra företag att utveckla eller bredda sin verksamhet, och på så sätt skapa fler jobb.

Investeringsstöd för nya jobb

Projektstöd för investeringar i småskalig infrastruktur finns till för att uppmuntra till utveckling av den småskaliga infrastrukturen på landsbygden.

Investeringar i småskalig infrastruktur

Projektstöd för investeringar i kommersiell och offentlig service finns till för att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas.

Investeringar i kommersiell och offentlig service

Företagsstöd för att öka förädlingen av jordbruksprodukter till livsmedel finns till för att skapa fler jobb på landsbygden. Du kan söka stöd för att till exempel bygga en ny anläggning för förädling eller köpa in specialutrustning.

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb

Projektstöd för samarbeten för nya jobb på landsbygden finns till för att underlätta samarbeten som utvecklar näringslivet utanför jordbrukssektorn.

Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Projektstöd för samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad finns till för att underlätta samarbeten mellan olika aktörer. Syftet är att genom samarbete korta livsmedelskedjan från producent till konsument, och att öka försäljningen av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden.

Samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad

(Samarbeten för att skapa förutsättningar för företagande)

Läs mer om hur vi i på Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar med kompentensutveckling och rådgivning på olika sätt.

Kompetensutveckling och rådgivning

Så söker du företagsstöd för att utveckla ditt företag

Du som har ett företag i Dalarna eller planerar att etablera ditt företag i länet kan söka företagsstöd för investeringar som utvecklar ditt företag.

Det finns olika typer av stöd att söka, men gemensamt är att stöden ska ge en långsiktig ekonomisk tillväxt och utveckling för företaget och länet som helhet.  

Kontakt

Johan Domeij

Handläggare företagsstöd, Region Dalarna

Telefon 023-77 70 21