Energi­effektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet genom den befintliga miljötillsynen, och det finns även möjlighet att delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Nedan beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder.

Incitament för energieffektivisering

Har du ett litet eller medelstort företag, och vill veta hur du kan spara energi på ett enkelt sätt? Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver sedan 2016 projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Projektet går ut på att Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor. Från 2018 kan du få hjälp av dem i arbetet med energieffektivisering i ditt företag. Detta sker i samband med den redan befintliga miljötillsynen, och är kostnadsfritt.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Metodstöd

Inom projektet har olika hjälpmedel tagits fram för dig som vill energieffektivisera ditt företag. De kallas metodstöd. Med metodstöden kan du bland annat få hjälp med:

  • hur du arbetar strukturerat med energi i företaget
  • vilka lagar och regler som gäller
  • konkreta förslag på energieffektiva åtgärder
  • hur du räknar på lönsamhet
  • hur du prioriterar dina åtgärder.

Nätverk för energieffektivisering

Vill du delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering? Alla små och medelstora företag med en energiförbrukning på minst 1 GWh per år är välkomna att gå med. I nätverket kan du lära dig mer om energi och hur du kan minska energianvändningen i ditt företag.

Nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Investeringsstöd till små och medelstora företag - ENCOM


Projektet encom2020 kan ge stöd till små- och medelstora företag som gör investeringar så att den egna produktionen blir energieffektivare. Stöd kan även ges till företag som utvecklar produkter och tjänster som är mer energieffektiva eller har lägre klimatpåverkan än de som annars finns på marknaden. De insatser som ges stöd ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

Läs mer om ENCOM här

Metoder för energieffektivisering i fastigheter
- EFFECT4buildings

Företag och kommuner som vill energieffektivisera sina fastigheter kan få hjälp av de metoder och verktyg som projektet EFFECT4buildings erbjuder. Här finns också nätverk av fastighetsägare som träffas regelbundet för att få inspiration, ökad kunskap och erfarenhetsutbyte. Det finns ett nätverk för offentliga fastighetsförvaltare och ett nätverk för privata som du kan ingå i.

Projektet lyfter fram tekniska lösningar samt utvecklar också konkreta verktyg och metoder inom flera områden, t ex:
- Investeringar i solenegi
- Köp av energitjänster, EPC
- Lönsamhetsberäkningar
- Helhetslösningar inom god inomhusmiljö
- Finansieringslösningar
- Effektoptimering
Om du är intresserad av någon av dessa områden så får du gärna hör av dig!

Länk till EFFECT4buildings

Kontakt