En kopia av vård- och underhållsplanen ska skickas in till Länsstyrelsen i Dalarnas län via e-post eller till:

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
79184 Falun

Detta görs i samband med upprättande av planen. Därefter kan länsstyrelsen yttra sig över planen.


Så här ansöker du

  1. Fyll i blanketten

    Blankett för ändring av kyrkliga kulturminnenPDF
  2. Skicka in ifylld blankett via e-post till Länsstyrelsen eller till:

    Länsstyrelsen i Dalarnas län
    Åsgatan 38
    79184 Falun

Kontakt