Visa upp djur offentligt

Driver du en anläggning för att förevisa djur krävs godkännande av Länsstyrelsen. Även djur som används som attraktion eller "dekoration" i affärer och restauranger eller liknande verksamheter omfattas av föreskrifterna.

Offentlig förevisning av djur innebär att djur visas för allmänheten i minst sju dagar eller mer per år i en permanent anläggning. För att få visa upp djur offentligt behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Exempel på anläggningar som kan behöva tillstånd:

 • traditionella djurparker
 • 4H-gårdar
 • tropikhus
 • vilthägn med turistbesök
 • friluftsmuseer med djur
 • fågelvoljärer hos trädgårdsanläggningar
 • stadsparker med djur
 • minizoo
 • akvariefiskar/akvarium på restauranger (undantag: du behöver inte tillstånd om du har tre eller färre akvarier och varje akvariums volym understiger 1000 liter)

Sök tillstånd att visa upp djur

Har du, eller planerar du att starta, en anläggning för förevisning av djur, bör du börja med att läsa igenom valda delar av Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i djurparker med mera. 

Ansökan för att visa upp djur offentligt

Blankett förevisning av djurPDF

En avgift tas ut i samband med ansökan, se mer information nedan.

Skicka in din ansökan via e-post till dalarna@lansstyrelsen.se

Eller till postadress
Länsstyrelsen i Dalarnas län
791 84 Falun

Gör ansökan om att visa upp vilda djur i vår e-tjänst

Du ansöker om tillstånd att visa upp vilda djur offentligt i vår e-tjänst för tillstånd enligt artskyddsförordningen. Ansökningsavgiften på 2000 kronor ska betalas i samband med ansökan.

Läs det första gemensamma kapitlet och de detaljkapitel som gäller just de djurarter som är aktuella för din anläggning. Ett artregister på slutet hjälper dig att hitta rätt bland kapitlen.

Jordbruksverket föreskrifter om djurhållning i djurparker m.mlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När ansökan är komplett och ansökningsavgiften betalad kommer Länsstyrelsen besöka dig för att se om din anläggning uppfyller kraven för offentlig förevisning av djur. Blir anläggningen godkänd fattar vi beslut om detta. Beslutet gäller tills vidare.

Ansökningsavgift

I samband med ansökan ska du betala ansökningsavgiften på 2000 kronor. Ansökningsavgiften måste betalas för att ärendet ska tas upp till prövning.

Du ska också betala en avgift baserad på ärendets omfattning.

 • Enstaka utrymme och enkelt ärende: 4 400 kronor
 • Enstaka eller flera utrymmen och mindre utredning: 7 700 kronor
 • Flera utrymmen och större utredning: 16 100 kronor
 • Flera utrymmen och mycket omfattande utredning: 24 600 kronor

Olika myndigheter har olika ansvar

Jordbruksverket är central tillsynsmyndighet för djurskyddsfrågorna. Den centrala myndigheten anger i föreskrifter vilka krav som gäller för anläggningar som visar djur.

Här finns dels allmänna krav på bland annat föreståndarens kompetens, veterinär närvaro och tillgång på zoologisk kunskap. Men här finns också detaljerade krav på utformning av burar, hägn, akvarier och hagar för ett stort antal djurslag.

Ett av kraven i föreskriften är att anläggningen måste ha ett tillstånd, ett förhandsgodkännande, innan den får börja förevisa djur.

Djur för uppvisning på Jordbruksverkets webbplats
länk till annan webbplats

Länsstyrelsen beslutar i ansökningen om tillstånd, och sköter precis som för all annan djurhållning även kontrollen av den fortlöpande djurskyddstillsynen på anläggningen.

Kontakt