Rapportering av jakt med hjälp av åtel efter björn

Rapportering av jakt med hjälp av åtel efter björn


Åtel och åtelansvarigÅÅMMDD

ÅÅMMDD
Åtelmaterial


Svaret anges alltid i kilo
Jakt vid åtel

Det vill säga hur många gånger har någon varit på plats
Använt åtelkamera * (obligatorisk)
Använt åtelkamera


Är åteln städad? * (obligatorisk)
Är åteln städad?


Erfarenhet

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss