Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

Vad innebär fisketillsyn?

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock regler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för kontroll som till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vid ansökan gör vi en personkontroll av lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.

En fisketillsynsutbildning gäller i sex år därefter krävs en fortbildning för att kunna få förnyat förordnande.

Tillstånd och fisketillsyn

Det krävs alltid tillstånd för utplantering eller flyttning av fisk, kräftor eller musslor. Hämta alltid nya blanketter före en ansökan eftersom blanketter av olika skäl kan ändras.

Ansökan kan ske under hela året, men ansök i god tid. Speciellt under våren/försommaren kan handläggningstiderna i värsta fall bli flera månader.

Ansökan måste vara underskriven. Den kan skickas som vanlig post, fax, e-post som underskriven skannad ansökan (lämpligen som så kallad pdf-fil) eller lämnas i Länsstyrelsens reception.

Tänk på att muntliga tillstånd inte gäller.           

Kontakt