Begränsningar för kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan begränsningar införas för kollektivtrafik och inrikes flygtrafik för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det fanns under en period begränsningar på detta område men den 15 juli upphörde begränsningarna för kollektivtrafiken att gälla.

Även om begränsningarna för kollektivtrafiken upphört, gäller det fortsatt för passagerare att vara försiktiga och vaksamma. Res inte om du upplever symptom eller känner dig sjuk. Då bör du stanna hemma, isolera dig och testa dig för covid-19. Att hålla avstånd är även fortsättningsvis en viktig faktor för att undvika att smitta och att bli smittad.

Frågor och svar

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att genomföras stegvis.

Det gäller både åtgärderna för privatpersoner och åtgärderna för verksamheter.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Många regler kvarstår men vissa lättnader infördes den 1 och 15 juli enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner och Folkhälsomyndighetens plan för anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19.

Sammanfattning av reglerna som infördes 1 juli på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av reglerna som infördes 15 juli på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om Länsstyrelsen i Dalarnas tillsyn av tillfälliga covid-19-lagen?

Läs först igenom informationen på den här sidan. Hittar du inte svar på dina frågor här eller på Folkhälsomyndighetens webbplats är du välkommen att höra av dig till:

Anna Carlsson

Nationell samordnare för Länsstyrelsens tillsynsuppdrag

Telefon: 010-225 02 90

Jesper Folkeson

Enhetschef för Dalarnas enhet för tillsyn enligt covid-19-lagen

Telefon: 010-225 01 01

Sanna Fernkvist Melin

Kommunikatör på enheten för tillsyn av covid-19-lagen