Bidrag till radonsanering

Pengarna till bidraget till radonsanering är på väg att ta slut. Regeringen har inte gett mer pengar till bidraget. Länsstyrelsen får fatta beslut i ansökningar som kommit in till och med den 4 maj 2021.

I Regeringens budget för 2021 finns inga pengar för bidrag till radonsanering från och med 2022. Till följd av detta har Boverket fattat beslut om att länsstyrelsen endast får ge bidrag för radonsanering till ansökningar som kommit in till och med 4 maj 2021. Längre än så räcker inte budgeten för 2021. Det är därför stor risk att alla som söker bidrag under 2021 inte kommer att kunna få stöd.

I nuläget innebär det att år 2021 är sista året för stödet och att alla saneringsåtgärder och beslut om utbetalning måste göras under 2021. Efter 1 januari 2022 finns inga pengar kvar som Länsstyrelsen kan besluta om eller att betala ut.

Vad gäller för att få bidrag?

Om det finns pengar kvar kan du få bidrag för 50 procent av de kostnader som bedöms vara stödberättigade för åtgärderna. Du kan få högst 25 000 kronor. För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras. Bidrag lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel.

Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan din ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

Så gör du din ansökan

Du kan fortfarande skicka in en ansökan om radonbidrag, även om pengarna är på väg att ta slut. Du gör din ansökan i en e-tjänst på Boverkets webbplats. Hos Boverket finns mer information om bidraget.

Radonbidrag på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen av ansökan och beslutar om bidraget.

Om du inte vill använda e-tjänsten på Boverkets webbplats finns det på samma sida en blankett som du kan ladda ner och fylla i. Den ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Adress:
Länsstyrelsen Dalarna
79184 Falun

E-post:
bostadsstodsarenden.dalarna@lansstyrelsen.se

Kontakt