Marsjöberget

I den här delen av länet, är skogarna oftast hårt brukade. Men denna lilla pärla av naturskog har sparats. Här finns flera sådan fläckar i närheten och tillsammans bildar de Vildmarksriket.

Tallskog med spår av bränder

I den västra delen av området finns en tallskog, som har växt upp efter en brand. Och här har det brunnit ofta. I en stubbe har man hittat spår efter sju bränder! Tallarna är runt 150 år gamla och här finns rikligt med död ved, både stående och liggande. I bäckravinen växer det mest granar. På vissa ställen är de också upp mot 150 år.

Udda och vanliga arter har denna skog som hem

Spår av den rödlistade stumpbaggen Plegaderus saucius har noterats, liksom spår av bronshjon och fynd av dolkstekellik glasvinge. Tjäder och älg finns också i området.

Foto i bildspelet: Anki Alfredéen, Länsstyrelsen Dalarna

En gles tallskog med några små granar. I bakgrunden syns en sjö mellan trädstammarna.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 48 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.