Lämåsen

Lämåsens naturreservat ligger vackert vid Busjöns södra strand. Det är en del av Äppelboåsen, som är en rullstensås.

På åsen växer en gles tallskog. I området finns ett antal byggnader som används varje år under en helg för bygdespelet Trollbröllopet.

Ett litet hus nedanför åsen med grönt gräs framför och träd på sidan

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra upp eld,
  • göra åverkan på växande träd och buskar samt plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1978
Storlek: 3 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen