Holkberget

Ett dött gammalt träd i skogen i motljus

Foto: Carl Lehto, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Holkbergets naturreservat ligger i ett kuperat barrskogslandskap cirka en mil nordost om Vansbro. Området ligger mitt emellan sjöarna Stora Säxen och Hulen, några kilometer norr om Skålö.

De hängande lavarnas rike...

... skulle man kunna kalla den här skogen. De vanligaste träden här är granar som är runt 150 år gamla, men en del är 200 år eller äldre. På flera ställen har träden dött och trillat omkull. Det har skapat ljusa luckor, som tillsammans med den friska luften har gynnat hänglavarna. Garnlaven är lite grågrön medan arten violettgrå tagellav själv talar om hur den ser ut. De döda träden, både stående och liggande gynnar många olika mer eller mindre sällsynta lavar, mossor och svampar.

Hur kommer man hit?

För att nå Holkberget åker man vägen som går från Skålö och vidare upp mot sjön Hulen. I höjd med Hulen tar man av västerut och åker på mindre vägar uppför backarna. Både den större grusvägen och den minde avtagsvägen är enskilda vägar som sköts om av privata samfällighetsföreningar. I dagsläget finns inga anläggningar i reservatet, men däremot erbjuds allmänheten att få uppleva en gammal skog med många likheter med naturskogens.

Foto i bildspelet: Carl Lehto och Maria Blomkvist, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 53 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.