Gransjöberget

En skog med många döda träd liggandes huller om buller på marken

I Gransjöberget kan det tyckas stökigt, men denna röra av döda träd trivs många olika arter i. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

På Gransjöberget växer det mest gran - förstås! Skogen på den höga och delvis svårtillgängliga toppen blev kvar när stora delar av omgivande skogar avverkades. Besök en riktig naturskog och få samtidigt en fin utsikt från den 552 meter höga toppen.

Skog med stor variation

Den gamla granskogen i sluttningarna består av träd av mycket olika
ålder och kondition. Granar med mer än 300 år på nacken förekommer och träd med toppbrott är mycket vanligt. Kanske på grund av vintrar med mycket snö? Men här finns inte enbart granar. Ett stort inslag av gamla rönnar finns, liksom de talldominerade partierna och stråken av myrar. I kombination med det fuktiga klimatet och de av vatten översilade sluttningar skapar det förutsättningar för en rik biologisk mångfald.

Variation leder till stor artrikedom

Tack vare träd av olika slag och ålder, fuktiga stråk och torrare partier, så finns här många olika arter bland lavar, mossor och kärlväxter. Här förekommer arter som långt broktagel, norsk näverlav, lunglav, gräddticka, doftskinn, vågig sidenmossa och spindelblomster.

En vattendelare som heter duga!

Halva berget avvattnas via Svartälven till Vänern och vidare till Västerhavet och andra halvan via Granån och Västerdalälven till Östersjön.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedsvampar annat än marginellt för artbestämning,
  • leta insekter och andra djur genom att fläka bort bark,
  • elda annat än medhavd ved eller torra kvistar från levande träd eller marken,
  • köra motordrivet fordon,
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Fakta

Bildades: 1999
Storlek: 109 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.