Ametistsjön Ärten

En stor sjö med skog i bakgrunden.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ärten är en sjö känd för sina fynd av ametister. Det är en halvädelstenen som är en violett form av bergskristall. Men för att inte stenarna ska försvinna helt från platsen är det förbjudet att plocka och ta med sig stenar från området.

Geologisk skatt

Ärtens ametistfyndigheter är en unik företeelse inom vårt land eftersom det inte finns så många fler fyndigheter av liknande slag. Området är geologiska intressant inte bara genom dessa fynd utan också för den speciella sammansättningen av berggrunden, de tektoniska förhållandena och den geologiska historien och ametisternas uppkomstsätt. Tektonik handlar om jordskorpans struktur och de processer som skapat dem. Berggrunden består här mest av sandsten men även av syenitporfyr och värmlandsgranit.

Gammalt reservat som har en egen rapport

Reservatet bildades redan 1976 och syftet var att skydda områdets geologiska värden. En rapport har givits ut av Länsstyrelsen, vilken beskriver områdets geologi mer utförligt. Den heter 1976:1 Inventering och planering av sjön Ärten "ametistsjön" och kan lånas på Falu stadsbibliotek.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • plocka och ta med sig stenar från området.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Fakta

Bildades: 1976
Storlek: 80 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.