Söppenmyren

Söppenmyrens naturreservat ligger intill tätort och bebyggelse, men är ändå en lummig och fridfull plats. Här finns fina promenadstråk, beteshagar och flera rastplatser - ett toppenområde för både hundpromenad och familjeutflykten!

Vid Söppenmyren finns trädbevuxna kärr, öppna våtmarker och gyttjebanker. Strandvegetationen är kraftig med bland annat pilblad, svärdslilja, skogssäv, fackelblomster, frössört och topplösa.

Bland de fågelarterna finns stjärtmes, stenknäck, forsärla, strömstare och ibland rariteten kungsfiskare.

Läs mer på Smedjebackens på Naturkartans webbplats. Länk till annan webbplats.

Rastplats vid Kolbäcksån

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra upp eld annat än på anvisad plats.
  • skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd och buskar. Det är också förbjudet att gräva upp örter, mossor, lavar eller svampar.
  • fånga eller insamla djur, med undantag för fiskar.
  • köra motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall gälla naturvårdsförvaltaren i samband med tillsyn och förvaltning av reservatet, samt under jordbrukets utövande och för underhåll av eldistributionsnätet.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1999 av Smedjebackens kommun
Storlek: 48 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Kommunen

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@smedjebacken.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss