Skyfallsliknande regn i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Södra Blecksberget

Gammal granskog.

Foto: Carl Lehto.

Södra Blecksberget har fått ge namn åt naturreservatet, som ligger vid själva bergets fot. Här är marken kuperad, vilket försvårat för skogsbruk. Istället har skogen, som domineras av gran, fått utvecklas fritt. Reservatet saknar stigar, men den som ändå vill vandra här kommer kanske lägga märke till rikligt med garnlav, eller få syn på skogsorkidén knärot.

Träd i olika åldrar och gott om död ved

Södra Blecksbergets naturreservat ligger norr om Våmhus i Mora kommun, nästan på gränsen till Älvdalen. Reservatet domineras av gran, med inslag av tall. Brandstubbar skvallrar om att skogen har eldhärjats historiskt. De flesta träden är ungefär 130 år gamla. Samtidigt finns stor variation, med många yngre granar som vuxit upp under senare år. I området finns gott om död ved i olika stadier av nedbrytning, vilket borgar för en stor artrikedom.

Hotade arter trivs i reservatet

Som en följd av att skogen inte brukats, växer här de vedlevande svamparna rosenticka, ullticka och doftskinn. Dessa arter växer på grova lågor av gran, det vill säga granar som dött och fallit till marken. På stubbar och lågor har även hittas stjärntagging, vilket är en art som kräver kraftigt murken ved. Den tretåiga hackspetten, som behöver en stor andel döda eller döende träd för att trivas, har setts i reservatet. 

Garnlav hänger på trädens grenar, vilket visar att området har hög och jämn luftfuktighet. På marken syns den fridlysta orkidén knärot.

Stiglöst land

Det saknas leder och stigar i Södra Blecksbergets naturreservat, men att vandra här går bra. Var beredd på kuperad terräng, med många små åsar och kullar. Var även beredd på att kliva över död ved.

Gammal granskog.

Foto: Carl Lehto.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

  • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Mindre löst liggande grenar och kvistar får dock samlas in i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur till exempel insekter.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2022
Storlek: 34,4 hektar
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat!

Det tar åtminstone ett år att få gränsmarkeringar och informationsskyltar på plats.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss