Risshytte hage

Att följa stigen genom granskogen, passera den lövträdsbeklädda gamla ängsmarken och så småningom komma fram till kärret där guckuskon blommar - det är en upplevelse! Se till att vara här i mitten av juni, om du vill skåda ett av länets värsta blomsterchocker. Den som aldrig tidigare sett en vilt växande guckusko kan inte annat än bli imponerad!

Spängerna i området håller på att bytas ut. För närvarande finns inga spänger längs leden fram till naturreservatet, där guckusko blommar.

Guckuskon är mycket känslig för tramp, så håll dig till spängerna när du är i reservatet, och trampa inte på marken nära blommorna.

Ståtlig blomma lockar många

I kärret påträffas den ståtliga orkidén guckusko, som liksom alla övriga orkidéarter är fridlyst. Den lockar stora mängder besökare till området i blomningstid, som är i början - mitten av juni. Men att vara omtyckt kan också vara besvärligt. På grund av hårt tryck från besökarna har ett starkt slitage uppstått. Tänk därför på att vara försiktig i närheten av blommorna!

Andra annorlunda arter mer anonyma

Men i området finns mer än den pråliga guckuskon. Här växer till exempel den vackra ormbunken kambräken, vars blad är vintergröna. Det betyder att den alltså inte fäller bladen på vintern, utan de finns kvar fortfarande lika gröna som på sommaren. En annan vacker blomma är smörbollen, som ser ut som en förvuxen smörblomma. Den kan bli upp till sju dm hög med stora blommor. Smörboll är lätt att känna igen på sina klargula, bollformade blommor. Smörboll är vanligast i fjälltrakterna, men förekommer sällsynt ända ner i Skåne. Och även här!

Ett område med stor variation

I Risshytte hage finns flera olika naturtyper - en näringsrik granskog med blommor, en magrare granskog med blåbärsris, fuktängarna där orkidéerna återfinns och lite myrmark. Fuktängen, som är den botaniskt rikaste av vegetationstyperna, består av en barrskogsdominerad och lövskogsdominerad del. Den förstnämnda delen hyser ett stort och livskraftigt bestånd av guckusko. Den lövskogsdominerade fuktängen har hävdats med bete tills i sen tid.

Ett stort antal gul-lila orkidéer växer i skogen

Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra upp eld,
  • i terrängen eller på iordningställda leder färdas annat än till fots eller på skidor,
  • skada levande eller döda träd, buskar eller annan växtlighet,
  • beträda området under 15 maj - 15 juli annat än på markerade stigar,
  • tälta.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1985
Storlek: 2 ha
Kommun: Säter
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

skylt

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.